Дана 22. фебруара 2022. године стручни тим Завода је заједно са представницима Управљача – ЈПШ „Шуме Републике Српске“ обишао новоуспостављено заштићено подручје Споменик природе „Врела Сане“. Домаћини састанка, представници невладине организације „Green ways“ из Пецке (Мркоњић Град),  упознали су присутне о спроведеним активностима у посјетилачкој зони заштићеног подручја, које су урађене у оквиру пројекта под називом EU4business, а које се односе на поставку мобилијара и реконструкцију пјешачког моста на ријеци Сани.

На састанку, одржаном у просторијама Визитор центра „Пецка“ разговарано је о правима и обавезама Управљача преузетим Одлуком Владе Републике Српске о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе „Врела Сане“, будућим корацима и начину сарадње невладиног сектора и Управљача а све у циљу промоције и туристичке валоризације подручја.

Споменик природе „Врела Сане“ који се налази на територијама општина Мркоњић Град и Рибник проглашен је 2021. године са циљем очувања репрезентативних хидрогеолошких, хидролошких и геоморфолошких обиљежја. Управљање подручјем чија површина износи 320,69 ha повјерено je Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“, односно  Шумском газдинству „Лисина“ у Мркоњић Граду и Шумском газдинству „Рибник“ у Рибнику.