051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

О заводу

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је републичка управна организација у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске, основан 1992. године и потврђен потписивањем Дејтонског споразума, 1995. године.

Завод за заштиту споменика културе и природе Бања Лука који је имао регионални карактер, основан је 1976. године.

zaboljubuducnost

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Очување културног и природног насљеђа у данашњем свијету представља оба­ве­зу планетарних размјера – јер постоји јасна свијест о томе да је свијет, ма како подијељен, јединствено станиште свеколиког живота. Отуд се више не говори о баштини регије и државе, него континента и свијета.

Послови заштите насљеђа су засновани на сазнањима многих друштвених и природних наука, на њима ради цијела палета различитих стручњака, што је видљиво и из интернет презентације која је пред вама.

1976
ГОДИНЕ ОСНОВАН
25
ЗАПОСЛЕНИХ
100
ПРОЈЕКАТА

Основу рада чине управни и други стручни послови који се односе на евидентирање, истраживање и вредновање културно-историјског и природног насљеђа, проглашавање добара заштићеним и вођење регистра заштићених добара. Завод израђује пројекте за рестаурацију, реконструкцију и конзервацију, изводи археолошке радове, израђује стручна мишљења и елаборате о заштити, очувању и коришћењу насљеђа и заштићених добара у поступку израде просторних планова и осталих активности. Такође, издаје дозволе за археолошка и истраживања природе, дозволу за извоз умјетничких дјела у иностранство а бави се и објављивањем стручних радова и публикација.

У нашој институцији данас je запосленo 25 радника – 22 у Бањалуци, два у Палама и један у Требињу. Професије запослених покривају све аспекте заштите културног и природног насљеђа: археологија, архитектура, пејзажна архитектура, шумарство, биологија, етнологија, историја умјетности, конзeрвација, географија, сликарство, правне науке и др.

Заштита насљеђа има видно мјесто и у европским интеграцијама – постављени су циљеви које Босна и Херцеговина и Република Српска треба да испуне како би ушле у Европску унију. У првом реду ради се о поштивању свих усвојених конвенција из дјелатности Завода, али и стављања под заштиту што већег броја вриједних културних и природних добара.

Као републичка управна организација Завод има многе одговорности према очувању баштине за будућа покољења, што само по себи значи много обухватнију, просторно и временски неограничену мисију – глобалну бригу о заштити вриједности, али и планете.

У том смислу, наша интернет презентација има за циљ да побуди интересовање за нашу мисију. Она је позив да нам се јавите с приједлозима, сугестијама, новим подацима и евентуалним коментарима свега што на њој можете да прочитате. Она је и прилика да боље упознате Републику Српску и придужите нам се у настојању да за будућност сачувамо њене знаменитости.