Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске обавјештава јавност да је израђена радна верзија Нацрта закона о заштити природе.  Рок за достављање примједби и сугестија је 15 дана од дана објављивања. 

Документ је доступан на сљедећем линку:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Radne_verzije_zakona_i_podzakonskih_akata.aspx