Стручни тим Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа овог прољећа наставио је теренско истраживање врха Гостиљ и околног подручја које се налази у сјеверозападном дијелу масива планине Озрен, на територији града Добој. Циљ ових истраживања јесте утврђивање вриједности подручја у сврху израде Студије за проглашење заштићеног подручја, у складу са одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/14). Врх Гостиљ налази се на надморској висини од 773 метра и један је од највиших на Озрену.

Поред природних вриједности, ово подручје карактерише и традиционални начин коришћења, односно “Брање траве иве на Озрену”, које је 2018. године уписано на Репрезентативну листу нематеријалног културног насљеђа човјечанства УНЕСКО-а, на приједлог Министарства просвјете и културе Републике Српске и Музеја у Добоју.

Иницијатива за заштиту подручја Гостиљ датира из августа 2019. године, када је на састанку у Влади Републике Српске одлучено да се приступи заштити подручја са аспекта заштите природних вриједности, што подразумијева и прописивање мјера заштите и управљања подручјем, како би се, између осталог, спријечило неконтролисано брање ове љековите биљке. Том приликом, Заводу су повјерени послови на изради Студије за проглашење заштићеног подручја, а само неколико дана након састанка, стручни тим започео је теренска истраживања.