051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Културно-историјско насљеђе

Културно насљеђе је насљеђе физичких, материјалних артефаката и нематеријалних атрибута неке групе или друштва које чини оставштину прошлих генерација, те се брижно чува у садашњости како би било остављено у насљеђе за добробит будућим генерацијама. Једна од основних подјела културног насљеђа је на покретно и непокретно.

Непокретна културна добра

Према физичким, умјетничким, културним, научним и историјским својствима у непокретна културна добра спадају споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта, знаменита мјеста. Заштићена околина непокретног културног добра ужива заштиту као и културно добро.

Покретна културна добра

Према физичким, умјетничким, културним, научним и историјским својствима покретна културна добра су: умјетничка дјела и историјски предмети, архивска грађа, филмска грађа, стара и ријетка књига.

Законска регулатива и акти о проглашењу заштите

Закон о културним добрима ("Службени гласник Републике Српске" број: 38/22)

Закон о Спомен-подручју Доња Градина (''Службени гласник Републике Српске'', број: 16/96 и 1/09)

Одлука о утврђивању археолошког комлекса Скелани културним добром од изузетног значаја (''Службени гласник Републике Српске'', број: 38/09)

Одлука о утврђивању културно-историјског комплекса Детлак културним добром од изузетног значаја (''Службени гласник Републике Српске'', број: 108/10)

Одлука о утврђивању спомен-комплекса Тјентиште културним добром од изузетног значаја (''Службени гласник Републике Српске'', број: 90/09)

Одлука о утврђивању спомен-комплекса Козара на Мраковици културним добром од изузетног значаја (''Службени гласник Републике Српске'', број: 125/11)

Одлука о утврђивању средњовјековне некрополе стећака "Сватовско гробље" Морине, општина Невесиње, културним добром од великог значаја (''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/22)

Одлука о утврђивању средњовјековне некрополе стећака "Радовац", село Потком, општина Берковићи, непокретним културним добром од великог значаја (''Службени гласник Републике Српске'', број: 20/23)

Одлука о утврђивању археолошког подручја касноантички-рановизантисјки град и три ранихришћанске базилике у Бакинцима, Град Лакташи, културним добром од изузетног значаја (''Службени гласник Републике Српске'', број: 69/23)

Одлука о утврђивању зграде Банске управе у Бањалуци непокретним културним добром од великог значаја (''Службени гласник Републике Српске'', број: 107/23)

Рјешење о проглашењу непокретног културног добра средњовјековна некропола стећака „Тешановића крчевине“, село Баљвине, општина  Мркоњић Град

Рјешење о  проглашењу воденице породице Вујичић на Бјелави непокретним културним добром четврте категорије-остала културна добра

Рјешење о  проглашењу куће породице Лајић у Горњој Јутрогошти непокретним културним добром у категорији остала културна добра