​Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију путем Портала Владе Републике Српске обавијестило је стручну и другу заинтересовану јавност да je на јавни увид постављен Приједлог Плана управљања Заштићеним стаништем „Тишина“ за период 2022-2032. године на адреси:

.
Истовремено, општина Шамац, на чијем подручју се налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у  административној служби општине и омогућиће заинтересованој јавности увид у План управљања у просторијама административне службе општине, у трајању од 30 дана.