051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекти

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у периоду од потписивања Дејтонског споразума до данас урадио је велики број пројеката. Пројекти се односе на обнову, санацију, реконструкцију, адаптацију и израду пројектне документације за културно-историјско насљеђе. Завод изводи конзерваторско-рестаураторскe и археолошке радовe као и пројекте, елаборатe и студијe за проглашење заштићених подручја природе и културних добара.

All
Културно-историјско насљеђе
Природно насљеђе