051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Eлаборат – уређење ентеријера Цековића куће на Палама

Назив пројекта ЕЛАБОРАТ – УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ЦЕКОВИЋА КУЋЕ НА ПАЛАМА
Врста документа Елаборат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно- историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац
Елаборат израдили:
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
мр Вања Шотра Дурсун, сликар конзерватор, рестауратор
Година израде пројекта 2010.
Период реализације 2010.

Завршетком конструктивне санације и адаптације објекта 2007. године створени су услови за уношење нових садржаја и оживљавање објекта. Елаборат садржи исцрпна историјска истраживања, попис затеченог инвентара те предлог уређења музејске поставке у простору сутерена  и спрата.

Цековића кућа у Палама проглашена је 2004. године националним спомеником Босне и Херцеговине.