051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Ледењача“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Ледењача“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2014.

Подземни хоризонтални облик карстног рељефа. Морфолошки, једноставан подземни објекат, сиромашан пећинским накитом. Пећина је интересантна по томе што представља простор некадашњег борављења праисторијских људи који су оставили групе урезаних цртежа који се налазе са обе стране пећинског улаза, и по резултатима археолошких истраживања, потичу највјероватније из периода Бронзаног доба.

Пећина Ледењача је тренутно једна од двије пећине Републике Српске код којих постоје праисторијски цртежи испред улаза. По љепоти, атрактивности и оригиналности  ови цртежи су јединствени на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине.