051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда „Валоризације културно-историјског и природног насљеђа општине Шипово“

Назив пројекта Израда „Валоризације културно-историјског и природног насљеђа општине Шипово“
Врста документа Валоризација
Циљ пројекта Издвајање природног и културно-историјског насљеђа општине
Година израде 2006.

Документ «Валоризација културно-историјског и природног насљеђа општине Шипово» састоји се од сљедећих цјелина: археолошко, етнолошко, градитељско и природно насљеђе. Направљена је и богата фотодокументација са графичким прилозима.