Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа организовао је 9. и 10. јуна 2020. године акцију чишћења Заштићеног станишта „Громижељ“. Ова активност, у којој је учествовао комплетан стручни тим Одјељења за заштиту природног насљеђа услиједила је као одговор на проблем одлагања отпада и формирања дивљих депонија у заштићеном подручју које се налази на територији града Бијељина.

Овo је један од проблема у управљању Заштићеним стаништем „Громижељ“ који су идентификовани на састанку у Бијељини одржаном крајем фебруара ове године, на коме су учествовали представници Градске управе Бијељина, Завода и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Као проблеми су присутни и илегалан лов и риболов као и илегална сјеча шуме, чијем рјешењу би требао допринијети План управљања Заштићеним стаништем „Громижељ“, који је у завршној фази израде.

Акција је спроведена уз помоћ бијељинског АД „Комуналац“, а град Бијељина ће у наредном периоду покушати да постави видео-надзор и обезбиједи машине за купљење и одвоз смећа са циљем трајног рјешења проблема одлагања отпада. Учесници акције су апеловали на становнике околних семберских села да се одговорније понашају и да престану да одлажу отпад у заштићеном подручју.

Заштићено станиште „Громижељ“ проглашено је 2018. године и представља једно од ријетких преосталих барско-мочварних станишта у Републици Српској, која су међу наујгроженијим стаништима.