051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Историјат заштите

У периоду од II свјетског рата до посљедњих ратних дешавања, заштићена природна добра су проглашавана на основу више законских аката. То су: Закон о заштити споменика културе и природних ријеткости (Службени лист НР БиХ бр 19/1947), Закон о заштити природе (Службени лист СР БиХ бр 4/1965), Закон о заштити и коришћењу културно-историјског и природног насљеђа (Службени лист СР БиХ бр. 20/1985 и 12/1987) као и закони о проглашењу Сутјеске и Козаре националним парком. Рјешења о заштити подручја природе доносио је Земаљски завод за заштиту споменика културе и природних ријеткости из Сарајева (касније Завод за заштиту споменика културе БиХ), док је законе о проглашењу Сутјеске и Козаре националним парковима донијела Скупштина Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине.

Овим актима заштићено је 30.750 хектара, што износи 0,6% територије Босне и Херцеговине. Заштићено је 5 строгих природних резервата, 3 природна резервата са управљањем, 2 национална парка, 14 специјалних резервата, 16 резервата природних предјела и више од 100 споменика природе и меморијалних споменика природе. Заштићено је и 7 појединачних биљних врста и 258 појединачних животињских врста, претежно птица. Од тога, на територији коју данас чини Република Српска заштићена су 3 строга природна резервата, 2 природна резервата са управљањем, 2 национална парка, 5 специјалних резервата, 4 резервата природних предјела и преко 80 споменика природе и меморијалних споменика природе.

Табеларни преглед заштићених подручја Босне и Херцеговине од 1945. до 1992. године који се налазе на територији Републике Српске:

 

КАТЕГОРИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈАБРОЈ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА
СТРОГИ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТ
3
УПРАВЉАНИ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТ
3
НАЦИОНАЛНИ ПАРК
2
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ5
геолошки 2
ботанички 2
орнитолошки 1
РЕЗЕРВАТ ПРИРОДНИХ ПРЕДЈЕЛА4
БИЉНЕ ВРСТЕ6
ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ258
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ86
геолошки 6
геоморфолошки 60
палеонтолошки 0
стабла 20
групе стабала 0
дрвореди 1
МЕМОРИЈАЛНИ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ3

напомена: називи заштићених подручја и називи општина на којима се налазе дати су према садашњем стању, док су у загради стављени ранији називи

 

СТРОГИ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТ

1. Прашума Перућица у оквиру НП „Сутјеска“ - општина Фоча рјешење бр. 678/54; рјешење Предсједништва владе НР БиХ бр. 237/52 (шума са посебном намјеном)

2. Прашума Лом на планини Клековачи - општина Петровац (Босански Петровац) рјешење бр. 358/56

3. Прашума Јањ - општина Шипово рјешење бр. 745/54

 

УПРАВЉАНИ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТ
1. Шумски резерват Омар, ГЈ "Цврцка" одјељење 181/1а - општина Кнежево (Скендер Вакуф) 1964. год.

2. Шумско подручје Буков До - општина Љубиње

 

НАЦИОНАЛНИ ПАРК
1. Сутјеска - општине Фоча и Гацко Закон о проглашењу Сутјеске националним парком (Службени лист БиХ бр. 5/62)

2. Козара - општина Приједор Закон о проглашењу Козаре националним парком (Службени лист БиХ бр. 15/67)

 

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ
a) геолошки

1. Пећина Бања Стијена - оптшина Рогатица рјешење бр. 1058/57

2.Земљане пирамиде у Миљевини - општина Фоча рјешење бр. 08-428/1-59

бботанички

1. Тресетиште са маљавом брезом (Betula Pubescens)код Хан Крама - општина Хан Пијесак 1961. год.

2. Панчићева оморика на сљедећим локалитетима:

општина Вишеград: Горња Брштаница, Церова раван у селу Клашник, Раковац-Каменица, Товарница-Дубови, Штуле Карауле , Божуревац, Велики Столац, Гостиља рјешење бр. 145/55

општина Рогатица: Мехра на Сјемеч планини, Пањак на Јавор планини, Ново Брдо на Тесла планина рјешење бр. 146/55

општина Сребреница: Стругови-село Луке, Плиштина-Игришник рјешење бр. 147/55

општина Власеница: Тисовљак, у горњем току потока Штедра рјешење бр. 148/55

општина Чајниче: Виогор-Шахдани рјешење бр. 149/55

општина Фоча: Соколина, Радомишља планина рјешење бр. 150/55

в) орнитолошки

1. Рибњак (мочварни комплекс) Бардача - општина Србац рјешење бр. 06-16-24/69

 

РЕЗЕРВАТ ПРИРОДНИХ ПРЕДЈЕЛА

1. Планина Јахорина - општина Пале рјешење бр. 745/54

2. Клисура Врбаса - општина Мркоњић Град и град Бања Лука (општине Јајце и Бањалука) рјешење бр. 1186/55

3. Клисура ријеке Јањ, ниже Отока - општина Шипово рјешење бр. 1183/55

4. Цицељ планина - општина Чајниче 1969. год.

 

ПОЈЕДИНАЧНЕ БИЉНЕ ВРСТЕ
1. Алпска ружа (Rhododendron hirsutum L.)

2. Вилина влас (Adiantum capillus veneris L.), Српске Топлице (Горњи Шехер)  - град Бањалука рјешење бр. 384/56

3. Месождерка (Drosera rotunddifolia L.), испод насеља Средња Вода, на сјеверозападном крају Невесињског поља - општина Невесиње

4. Жута сириштара (Gentiana sympgiandra Murb.)

5. Хрватска сибиреја (Sibirea croatica Deg.)

6. Папрат (Notholaena marantae)

 

ПОЈЕДИНАЧНЕ ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ

1. 153 врсте птица пјевица и птица корисних за пољопривреду и шумарство

2. 66 врста птица мочварних и других водених станишта

3. 38 врста птица грабљивица из реда соколовки и совки

 

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
a) геолошки

1. седрено подручје у потоку Ситници код Мокрог, општина Пале - град Источно Сарајево рјешење бр.08-285/1-58.

2. седрено подручје у Јасенови код Мокрог, општина Пале - град Источно Сарајево рјешење бр.08-286/1-58.

3. седрено подручје Пале са слапом на Паљанској Миљацки, општина Пале - град Источно Сарајево рјешење бр. 696/57

4. седрено подручје у Црквеној ријеци - општина Теслић 1965. год.

5. седрено подручје у Студеној ријеци - општина Теслић 1965. год.

6. седрено подручје - општина Чајниче 1969. год.

бгеоморфолошки

1. Језеро Доње Баре на Зеленгори - општина Фоча 1960. год.

2. Језеро Горње Баре на Зеленгори - општина Фоча 1960. год.

3. Бијело језеро на Зеленгори - општина Фоча 1960. год.

4. Црно језеро на Зеленгори - општина Фоча 1960. год.

5. Котланичко и Штиринско језеро на Зеленгори - општина Калиновик 1961. год.

6. Црвањско (Улошко, Бачко) језеро на планини Црвањ, село Језеро - општина Невесиње рјешење бр. 08-280/1-58

7. Драгнић језеро на ријеци Пливи - општина Шипово рјешење бр. 1182/55

8. Олићко језеро на Пливи - општина Шипово рјешење бр. 1196/55

9. Бориловачко језеро на Зеленгори - општина Калиновик рјешење бр. 08-300/1-58

10. Језеро Клиње, планина Лебршник - општина Гацко 1968. год.

11. клисуре на Миљацки од Пала до Козије ћуприје - општина Пале рјешење бр. 1091/55

12. клисура Сијерачке стијене на Бистрици - општина Калиновик рјешење бр. 671/57

13. клисура Соколине на ријеци Угар - општина Кнежево (Скендер Вакуф) 1964. год.

14. извор ријеке Пливе - општина Шипово рјешење бр. 1094/55

15. извор Паљанске Миљацке - општина Пале рјешење бр. 1100/55

16. извор ријеке Јањ код Стројица - општина Шипово рјешење бр. 389/56

17. извор Тучевац - општина Требиње рјешење бр. 1052/57

18. извор Придворице са ријеком, до ушћа у Неретву, село Придворице - општина Невесиње рјешење бр. 08-277/1-58

19. извор Око, Засад - општина Требиње 1961. год.

20. извор Шумет, Мокро поље - општина Требиње 1961. год.

21. извор Велика Вода у Клотијевцу - општина Сребреница 1964. год.

22. извор Биоштице, село Берковићи - општина Соколац 1969. год.

23. извор Горњи Крупац и ријека до ушћа у Неретву, испод Думош планине - општина Калиновик рјешење бр. 08-279/1-58

24. извори Црни Губер - општина Сребреница 1961. год.

25. камени свод на ријеци Миљацки испод села Довлићи – град Источно Сарајево (Сарајево) рјешење бр. 1101/55

26. Самар на ријеци Бистрици код Сијерче - општина Калиновик рјешење бр. 672/57

27. Казани на ријеци Жељезници код Турова - Трново рјешење бр. 695/57

28. Грчки бунар у Дријену код Јасенице, ниже Рупног дола - општина Требиње рјешење бр. 1053/57

29. Дјевићи вир на Неретви, ниже Трескабља - општина Калиновик рјешење бр. 08-282/1-58

30. Водопад Скакавац у прашуми Перућица - општина Фоча

31. Водопад на потоку Соколини у долини Јакотине - општина Котор-Варош 1964. год.

32. Водопад под Соколином на ријеци Јању - општина Шипово рјешење бр. 1184/55

33. Водопад код Букве на ријеци Јањ - општина Шипово рјешење бр. 1181/55

34. пећина Леденица, у близини пута Соколац-Олово - општина Соколац 1969. год.

35. Велика пећина код извора Биоштице - Соколац рјешење бр. 08-287/1-58

36. пећина Сњетица код Ријеке, Гај - општина Невесиње рјешење бр. 1082/54

37. пећина Провалија код Ријеке, Гај - општина Невесиње рјешење бр. 1083/54

38. пећина Рушпија код Биограда  - општина Невесиње рјешење бр. 1084/54

39. пећина Врањача код села Биоград - општина Невесиње рјешење бр. 1085/54

40. пећина Новакуша, мјесто Бишина - општина Невесиње рјешење бр. 1086/54

41. пећина Главичине код Добрих вода, село Борија - општина Калиновик рјешење бр. 663-57

42. Чељина пећина, изнад извора Придворице - општина Калиновик рјешење бр. 08-278/1-58

43. Пећина Зобњак у Борији - општина Калиновик рјешење бр. 669/57

44. Вилина пећина код Горњег Чичева - општина Требиње рјешење бр. 1049/57

45. Павлова пећина (пећина у Долима) изнад села Бихова - општина Требиње рјешење бр. 1050-57

46. Пећина на Илином (Илијином) брду код села Наранчићи - општина Требиње рјешење бр. 1051-57

47. Пећина Говјештица код Бање Стијене - општина Рогатица рјешење бр. 1057/57

48. Пећина Љељешница, Дабар - општина Билећа рјешење бр. 08-288/1-58

49. Велика пећина код Фатнице - општина Билећа рјешење бр. 08-287/1-58

50. Пећина Пониква, Дабар - општина Билећа рјешење бр. 08-289/1-58

51. Пећина Висибаба, Дабар - општина Билећа рјешење бр. 08-292/1-58

52. Пећина Пропаства, испод Меремишља - општина Вишеград рјешење бр. 08-430/1-59

53. Пећина Растуша (Суботића пећина), село Растуша - општина Теслић 1960. год.

54. Пећина испод старог града Ђурђевца - Сребреница 1961. год.

55. Пећина Чуковец код Видовог врела - општина Кнежево (Скендер Вакуф) 1964. год.

56. Пећина у Средњој Јурковици, Савино Брдо - општина Градишка 1964. год.

57. Пећина Подпола, Ломница - општина Шековићи 1964. год.

58. Ваганска пећина (Ваган) - општина Шипово рјешење бр. 06-UP-I-58-4/70

59. Соко пећина, долина Сокочнице - општина Шипово 1970. год.

60. Понор Заломка, село Биоград - општина Невесиње рјешење бр. 1087/54

61. Понор За Пејовим долом, Борија - општина Калиновик рјешење бр. 667/57

62. Понор Звонуша у Фатници - општина Билећа рјешење бр. 08-290/1-58

63. Понор Обод у Фатници - општина Билећа рјешење бр. 08-291/1-58

64. Махмутова јама, између села Јелашца и Меког (Мокрог) брда - општина Калиновик рјешење бр. 665/57

65. Јама Велика Тегара у Борији - општина Калиновик рјешење бр. 670/57

66. Гркова јама у Милошеву  долу - општина Љубиње 1966. год.

впалеонтолошки

гстабла

1. Грм бијеле лијеске (Corylus avellana L.), подручје Кнежака - општина Невесиње рјешење бр. 981/52

2. Рашељка (тренсула) (Prunus mahaleb L.), село Залом - општина Невесиње рјешење бр. 1088/54

3. Медвјеђа лијеска (Corylus collurna L.), Борикe - општина Рогатица рјешење бр. 151/55

4. Велика кошчела (Celtis australis L.), село Орашје - општина Требиње рјешење бр. 1093/55

5. Ријетко стабло смрче на Хан Брду, Сјемеч - општина Вишеград

6. Mедвјеђа лијеска (Corylus collurna L.) у селу Сочани, имање Мустафе Пањете - општина Калиновик рјешење бр. 674/57

7. Mедвјеђа лијеска (Corylus collurna L.) у селу Сочани, имање Алије Герина - општина Калиновик рјешење бр. 675/57

8. Јела са брадавичастом кором (Abies alba MILL.), Бистрицa на Јахорини, општина Пале - град Источно Сарајево рјешење бр. 697/57

9. Гигантски храст (Quercus lanuginosa L.) у Дријену код Јасенице - општина Требиње рјешење бр. 1054/57

10. Зелени дуб, село Згоњево у Петровом (Џиварском) пољу - општина Требиње рјешење бр. 1055/57

11. Велики бор у Клотијевцу - општина Сребреница

12. Стабло храста (Qуеcus sessiliflora salisb), Мравиње њиве, село Борак - општина Кнежево (Скендер Вакуф) 1964. год.

13. Стабло храста (Qуеcus sessiliflora salisb), село Забрђе - општина Котор Варош 1964. год.

14. Стабло храста (Qуеcus sessiliflora salisb), село Баштине - општина Котор Варош 1964. год.

15. Бријест у Турским Лужанима - општина Дервента

16. Храст у Лугу - општина Дервента

17. Јасен (Fraxinus angustifolia VAHL.) у Горњој Копривни - општина Модрича 1965. год.

18. Храст код Обудовца - општина Шамац (Босански Шамац)

19. Храст у Брвнику - општина Шамац (Босански Шамац)

20. Велики храст у Уларицама - општина Добој

дгрупе стабала

ђдрвореди

1. Алеја платана (Platanus Orientalis L.) у центру - општина Требиње 1957. год.

 

МЕМОРИЈАЛНИ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
1. Пећина Подпола - општина Шековићи

2. Јама Пандурица - општина Љубиње

3. Јама Ражени До - општина Љубиње

 

DOWNLOAD секција (објављени радови и чланци у периоду од 1945. до 1992. године):

Др инг. Павле Фукарек: Природне ријеткости у Н.Р. Босни и Херцеговини и њихова заштита (Наше старине бр. 2 - 1954. год. *)

Др инг. Павле Фукарек и мг Виктор Ржехак: Нека разматрања о заштити природе и природних ријеткости у Босни и Херцеговини (Наше старине бр. 3 - 1956. год. *)

Хилда Ритер-Студничка: Прво налазиште месоједне биљке " Drosera rotundifolia L." у Н.Р. Босни и Херцеговини (Наше старине бр. 3 - 1956. год. *)

Др инг. Павле Фукарек: Заштита ендемне Панчићеве оморике у Н.Р. Босни и Херцеговини (Наше старине бр. 3 - 1956. год. *)

* дигитална верзија преузета са интернет странице Министарства културе и спорта Федерације БиХ: http://www.fmksa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=154