051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Утицај на природу

Поступак процјене утицаја на животну средину и давање Услова заштите природе су два најзначанија механизма за прописивање услова заштите природе и њено очување.  Према члану 18. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/14) и  члану 4. Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске", бр. 124/12), Завод је у обавези давања Мишљења и прописивања Услова заштите природе.

Овим Мишљењем се утврђују услови заштите природе у поступку израде просторних и урбанистичких планова, планске и пројектне документације, основа, програма, пројеката, радова и активности који се врше и/или израђују у рударству, енергетици, саобраћају, водопривреди, пољопривреди, шумарству, ловству, рибарству, туризму и другим дјелатностима којима се управља и користе природни ресурси и добра.