На захтјев Управљача Заштићеног станишта „Громижељ“, Удружења за заштиту флоре и фауне „Громижељ“, дана 9. децембра 2021. године, у просторијама Градске управе Бијељина, одржан је састанак у циљу унапређења управљања овим заштићеним подручјем. Поред представника Завода и Управљача, састанку је присуствовао градоначелник Бијељине Љубиша Петровић са својим сарадницима.

На састанку су предочени проблеми у управљању овим заштићеним подручјем, у смислу недостатка капацитета управљача и немогућности да се проведу обавезе прописане Одлуком о проглашењу Заштићеног станишта „Громижељ“ (“Службени гласник Републике Српске“, број 19/18).

Представници Завода предочили су моделе управљања заштићеним подручјима у Републици Српској, односно начине на који су системе управљања ријешиле поједине локалне заједнице.

Градоначеник Петровић је исказао спремност да Град Бијељина преузме одговорност и бригу о подручју Громижеља и нагласио да ће, у наредном периоду, са својим стручним тимом урадити анализе које би показале на који начин да се обезбиједи трајно и квалитетно очување једног од посљедњих природних мочварних екосистема у  Републици Српској.