Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа учествује у европском пројекту CultHeRit – Identifying solutions for labor market imbalances in the cultural heritage sector in the Danube region by improving its accessibility to young professionals (Проналажење рјешења неуравнотежености тржишта рада у сектору културног насљеђа дунавског региона побољшањем доступности младим стручњацима) као један од партнера.

Главни циљ пројекта је оптимизација секторског тржишта рада изазивањем позитивних промјена у пракси запошљавања која се тренутно примјењује у сектору културног насљеђа у Дунавском региону. Повећањем приступачности сектора младим стручњацима, пројекат ће допринијети успоравању и преокрету миграције квалитетних образованих људи из овог сектора и задржавање квалификоване радне снаге у оквиру институција културног насљеђа у региону.

Предвиђено трајање пројекта: Јануар 2024-јун 2026.

Пројектни партнери:

Museum of Applied Arts Budapest, Museum of Applied Arts – Vienna, Austria, Cultural Platform Upper Austria – Linz, Austria, National Institute of Heritage Romania, Bucharest, National Museum for the History of Transylvania – Cluj Napoca, Romania, Bihor County Employment Agency – Oradea, Romania, Republic Institute for Protection of Cultural Monuments Serbia, Intermunicipal Institute for Protection of Cultural Monuments, Subotica, Serbia, Trade Union of Employees in Cultural Institutions, Belgrade, Serbia, Museum of Decorative Arts Prague, Czech Republic, Institute for Protection of Cultural-Historical and Natural Heritage of Republic of Srpska- Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Research and Education Centre Mansion Rakičan, Slovenia.