Као што је и најављено на online презентацији која је одржана 16. децембра, у функцији је Модул “Заштићена подручја“ у склопу Информационог система заштите природе Републике Српске, на адреси http://e-priroda.rs.ba/en/protectedsites/.

Модул заштићених подручја природе Републике Српске развијен је као једна од компоненти Информационог система заштите природе, а све информације приказане у модулу настале су на основу података Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Апликација, односно кориснички интерфејс састоји се од података са геопросторном функционалношћу, са могућношћу избора три различите подлоге (топографија, терен и сателит). Омогућена је претрага података по различитим атрибутима, као што су назив, категорија заштићеног подручја и општина на којој се налази, а на почетној страници модула налази се и табеларни приказ са основним информацијама о свим заштићеним подручјима.

На линку http://e-priroda.rs.ba/en/pilot/ доступан је и Пилот модул као “примјер” апликацијског модула распрострањења врста, чија сврха је да презентује геопросторну (ГИС) и таксономску функционалност Информационог система. Са око стотињак врста различитих група организама (већином васкуларних биљака) и са подацима о њиховој таксономији и распрострањењу, овај модул служи као примјер како ће у будућности изгледати и функционисати било који од таксономско-дистрибутивних модула ИСЗП-а (нпр. модул васкуларне флоре, модул гмизаваца, модул птица итд.).

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа  у наредном периоду планира надоградњу и даљи развој, како постојећих, тако и нових модула ИСЗП-а http://e-priroda.rs.ba/.