051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Студија заштите

Акт о проглашењу заштићеног подручја доноси се на основу Студије, којом се утврђују вриједности подручја предлаженог за заштиту и начин управљања подручјем. Доносиоци акта заштите (Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и јединице локалне самоуправе) за израду Студије ангажују Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, а по потреби могу ангажовати стручну помоћ домаћих и међународних експерата и стручних организација. Процедура у вези са израдом студије заштите дефинисана је члановима 61. и 62. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14).

Студија садржи:

Образложење приједлога за покретање поступка заштите
Детаљан опис обиљежја и вриједности подручја које се штити
Оцјену стања подручја
Приједлог категорије и режима заштите (зона заштите)
Картографски приказ са уцртаним границама на основу увида у јавне непоктретности
Концепт заштите, унапређења и одрживог развоја подручја
Начин управљања
Права и обавезе субјеката у заштићеном подручју

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је израдио велики број стручних основа (студија, елабората) за  заштиту нових подручја или за усаглашавање-допуне-измјене већ постојећих подручја (табела бр. 1). Такође, једна од основних дјелатности Завода је израда валоризационих основа за општине (табела бр. 2), као и израда елабората којима се прописују услови коришћења природе и мјере заштите (табела бр. 3). Завод учествује у изради просторно-планских докумената и у форми сепарата или извјештаја израђивачу доставља податке, те у другим пројектима.

 Табела бр. 1

назив подручјаопштина (град)категоријаврста документагодина израде,  допуне, измјенегодина заштите
пећина Бања СтијенаРогатицаспоменик природеелаборат2007, 2021.2021.*
пећина КукКалиновикспоменик природеелаборат2007, 2014.2018.
пећина ЉубачевоБања Лукаспоменик природеелаборат2007.2008.
пећина МишарицаБања Лукаспоменик природеелаборат2007.обустављен поступак
Велика пећинаБилећаспоменик природеелаборат2007, 2014. 2015.
Бардача-Доња ДолинаСрбац, Градишказаштићени пејзажстудија2007, 2014.
Пећина ОрловачаПалеспоменик природеелаборат2008, 2011.2011.
Пећина РастушаТеслићспоменик природеелаборат2008, 2011.2012.
Ваганска пећинаШиповоспоменик природеелаборат2008, 2011.2013.
Јама ЛеданаРибникспоменик природеелаборат2008, 2012.2012.
Павлова пећинаТребињеспоменик природеелаборат2008, 2012.2013.
Пећина ЂатлоБилећа, Гацкоспоменик природеелаборат2008, 2012.2013.
Гирска пећинаСоколацспоменик природеелаборат2008, 2014.2015.
Пећина ЛедењачаФочаспоменик природеелаборат2008, 2015.2015.
Пећина под липомСоколацспоменик природеелаборат2008, 2014.2015.
ЈахоринаПале, Трновопарк природестудија2009, 2015.обустављен поступак
ДринаСребреницанационални паркстудија2010, 2015.2017.
БуковицаЛакташизаштићено подручје за управљање ресурсимастудија2010.
стабло сребрне липе - Раковачке бареБања Лукаспоменик природеелаборат2011.
стабло Курузовића јасенПрњаворспоменик природеелаборат2011.
стабло Жуте буквеКотор Варошспоменик природеелаборат2011.2012.
ГромижељБијељинапосебни резерват природестручно мишљење2011.2011.**
ЛисинаМркоњић Градпосебни резерват природестручно мишљење2011.2011.**
СутјескаФоча, Гацко, Калиновикнационални паркревизија студије (усаглашавање границе обухвата)2012. 2012.
КозараПриједор, Коз. Дубица, Градишканационални паркревизија студије (усаглашавање границе обухвата)2012. 2012.
прашума ЛомПетровац, И.Дрварстроги резерват природестудија2012.2013.
прашума Јањ Шиповостроги резерват природестудија2012.2012.
Универзитетски градБања Лукаподручје за управљање ресурсимаелаборат2012.2012.
СанаРибник, Мркоњић Градпарк природестудија2013, 2014.
Лисина-ШибовиМркоњић Градпарк природестудија2014.обустављен поступак
СлатинаЛакташипарк шумастудија2015.2016.
ГромижељБијељиназаштићено стаништестудија2017.2018.
УнаНови Град, Костајница, К. Дубица, Крупа на Унипарк природестручно мишљење2018.2018.***
ЦицељЧајничепарк природестудија2018.2018.
ТишинаШамацзаштићено стаништестудија2019.2019.
Лијевчански кнезГрадишкаспоменик природестудија2019.2019.
УнаНови Град, Костајница, К. Дубица, Крупа на Унипарк природестудија2019.2019.
ОрјенТребињепарк природестудија2020.2020.
ПрачаРогатицапарк природестудија2020, 2021.2021.
Врела СанеМркоњић Град, Рибникспоменик природестудија2021.2021.
Пећина Мокрањска МиљацкаПалеспоменик природестудија2021.2021.
ГостиљДобојзаштићено стаништестудија2021.2021.
ТараФочапарк природестудија2021.2022
ТребевићПале, И. Стари Град, И. Ново Сарајевопарк природестудија2022.2022.
Црвене стијенеСоколац, Палеспоменик природестудија2022.2023.
НеретваКалиновик, Гацкозаштићено стаништестудија2022.
ЦврцкаКнежевоспоменик природестудија2023.

* подручје заштићено у оквиру Парка природе "Прача"

** подручје је било привремено заштићено (претходна заштита у трајању од 2 године)

*** подручје је било привремено заштићено (претходна заштита која је престала да важи доношењем акта о трајној заштити 2019. године)

 Табела бр. 2

назив општине (града)назив документагодина израде
Мркоњић ГрадВалоризација културно-историјског и природног насљеђа2012.
ДервентаВалоризација природног насљеђа2009.
ТребињеВалоризација културно-историјског и природног насљеђа2007.
ШиповоВалоризација културно-историјског и природног насљеђа2006.
ГацкоВалоризација културно-историјског и природног насљеђа2001.

 

Табела бр. 3

назив подручја (просторни обухват)назив документагодина израде
 Аутопут Бања Лука-ДобојУслови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату Плана парцелације за изградњу аутопута Бања Лука-Добој2012.
ХЕ УлогУслови очувања, одржавања и коришћења културних и природних добара и утврђивања мјера заштите за простор у обухвату регулационог плана ХЕ Улог2009.
Рударско-енергетски комплекс СтанариУслови чувања, одржавања и коришћења културних и природних добара и утврђивања мјера заштите у обухвату регулационог плана Рударско-енергетског комплекса Станари2009.
Aутопут Коридор 5ц, дио кроз РСУслови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату регулационог плана за изградњу аутопута на коридору Vc2009.

 

Табела бр. 4

назив просторно-планског документа или пројектаврста података или докуменатагодина израде
Хаџишабановића вила, ПалеИзвјештај са теренског обиласка о стању околине заштићеног културнг добра2014.
Љетна резиденција краља Александра Карађорђевића, Хан ПијесакИзвјештај са теренског обиласка о стању околине заштићеног културног добра2014.
Измјене и допуне Просторног плана РС до 2025. годинеПодаци о заштићеним природним добрима у табеларном и дигиталном облику2014.