Влада Републике Српске, на осмој сједници, одржаној 16. фебруара 2023. године усвојила је Одлуку о утврђивању средњовјековне некрополе стећака „Радовац“, село Потком, Oпштина Берковићи културним добром од великог значаја.

Локалитет Радовац налази се на удаљености од око шест километара асфалтним путем од Берковића.  Средњовјековна некропола стећака броји 244 видљива стећка, с тим да се овај број не може сматрати коначним, јер због утонулости, постоји реална могућност да је укупан број и већи. Број стећака говори да се у околини некрополе налазило једно веће и значајније средњовјековно  насеље, односно да је оно припадало једној већој заједници, међу чијим припадницима је било и оних бољег социјалног статуса.

Некропола стећака „Радовац“ је у највећој мјери сачувала своју изворност и аутентичност.

У прилог вредновању некрополе стећака „Радовац“ као културног добра од великог значаја, иде чињеница да се она убраја у тзв. изузетно велике некрополе. Од укупног броја стећака који се могу констатовати, доминирају сандуци и сандуци са монолитним постољем, при чему је оно код већине утонуло или фрагментарно очувано.

Међу сандуцима посебно се издваја 16 високих сандука са монолитним постољем, при чему 9 споменика спадају у групу тзв. високих сандука са вертикалним странама накошеним према доле. Посебно се монументалношћу истичу 2 висока саркофага (сљемењака) са монолитним постољем. Изузев три споменика која су орјентисана у правцу сјевер-југ, остали су у правцу запад-исток, а поредани су у релативно правилне редове. Украси су евидентирани на 23 споменика, док се натписи јављају на 2 споменика у облику крста.

Одлуком су дозвољени искључиво истраживачки и конзерваторско-рестаураторски радови. Простор споменика може се користити у културне и едукативне сврхе и биће отворен и доступан јавности.

Фотографије: