У Бањалуци је 15. јула 2020. године потписан Споразум о пословној сарадњи између Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Потписнице су директорице Управе Босиљка Предраговић и Завода Јасна Милешевић.

Споразумом је предвиђено уступање геопросторних података о непокретним културним добрима и заштићеним подручјима природе које „производи“ Завод, те њихова припрема и обрада у заједничком формату према INSPIRE директиви Европске Уније, која се односи на обједињавање свих геопросторних података ЕУ, а у складу са обавезама преузетим потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ ЕУ.

Вршилац дужности директора Завода Јасна Милешевић изјавила је да ће захваљујући потписаном Споразуму сви подаци бити транспарентни у јединственом информационом систему, што ће олакшати употребу заинтересованим лицима.

Директорица Управе Босиљка Предраговић рекла је да ова институција у својој надлежности има вођење и одржавање Геопортала Републике Српске, као приступне тачке која омогућава свим заинтересованим лицима и институцијама да на једном мјесту нађу све податке о геопростору, међу којима су и подаци о непокретним културним добрима и заштићеним подручјима природе.