На данашњем засједању Владе Републике Српске донесена је Одлука о проглашењу Споменика природе „Црвене стијене“. Заштићено подручје захвата дио западног обода планине Романије на територијама Општина Пале и Соколац, које се налазе у саставу Града Источно Сарајево са површином од 15,1 ha. На цијелој површини утврђен је режим заштите III степена.  Управљање спомеником природе повјерено је ЈПШ “Шуме Републике Српске”, односно Шумским газдинствима “Јахорина” Пале и “Романија” Соколац. Са овим проглашењем, број заштићених подручја износи 34, на површини од 73.038,43 хектара, што је процентуални удио од 2,96 % територије Републике Српске.

Споменик природе „Црвене стијенеˮ ставља се под заштиту ради очувања репрезентативних и атрактивних геоморфолошких и пејзажних особености овог подручја. Најмаркантнији облик рељефа су саме Црвене стијене као репрезентативан примјер широких чела навлака масива Романије која су рељефно истакнута претежно вертикалним стјеновитим литицама високим преко 100 m. Подножја овог готово континуираног ланца кречњачких одсјека који оивичавају плато Романије према југу и западу, прекривена су непрекинутим сипарским конусима, а импозантни колувијални застори представљају вриједан елемент георазноврсности. Својим обликом, висином и оштрином истиче се средишња литица а ова и остале углавном голе и неприступачне литице представљају типичне облике у развоју љутог карста овог подручја.

Мозаичности и разноврсности подручја доприноси вегетација с обзиром да Црвене стијене представљају репрезентативан узорак вегетације карбонатних стијена, сипара, гребенских травњачких вјетрометина горског појаса, те припадајуће шумске вегетације, која стоји на прелазу између  централних и унутрашњих Динарида. Од појединачних стабала, истичу се бреза (Betula pendula) испод сипара, која је необичне грађе, коре и станишта те црни бор (Pinus nigra), изузетног положаја на литици, хабитуса и станишта. Теренским истраживањима овог просторно малог подручја регистровано је 300 таксона васкуларних биљака детерминисаних до нивоа подврсте, од којих је 10 ендемично за Балканско полуострво.

Студију заштите израдио је Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђ, док је Одлуку о проглашењу припремило Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију. Иницијативу за заштиту поднијело је Планинарско друштво „Гласинац“ из Сокоца, Општина Соколац је финансирала мултидисциплинарна истраживања, док је Завод урадио координацију поменутих истраживања.

 

Прилог:

Одлука о проглашењу Споменика природе “Црвене стијене” (“Службени гласник Републике Српске” бр. 18/23)

Приказ заштићеног подручја у Информационом систему заштите природе доступан је на:

http://e-priroda.rs.ba/en/protectedsites/details/36/spomenik-prirode-crvene-stijene/

Фотографије: