051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Карстни облици – спелеолошки објекти

Карстни облици

Процес крашке ерозије везан је за групу стијена која је растворљива у води, прије свега кречњак и доломит. Крас је вишеструки феномен:

  • геолошки: јавља се искључиво на стијенама растворљивим у води;
  • геоморфолошки: изграђује се специфична врста површинских и подземних облика и то, за разлику од осталих егзогених процеса, првенствено хемијским радом воде;
  • хидрографски и хидролошки: специфични услови расподјеле и отицања атмосферских вода, појаве воде на површини и подземне циркулације воде у скташћеним стијенама;
  • антропогеографски: даје посебно ибиљежје животу људи и њиховој привреди, чија је поента у привидној безводици (велике залихе подземне воде, доступне на малом броју мијеста);
  • територијални: тако се зове предио у Истри, између Трста и планине Сњежник*.

Карстни екосистеми су, у складу са одредбама члана 37. став 5 Закона о заштити природе, станишта бројних биљних и животињских врста, који због своје специфичности и велике осјетљивости захтијевају посебну заштиту.

Карстни облици се дијеле на површинске и подземне. Неки од ових облика посебно су интересантни као остаци некадашњих подземних објеката што је случај са прерастима. Имају значајно распрострањење с обзиром да карст покрива више од половине територије Републике Српске.

 

Површински карстни облици

Површински карстни облици представљају дио топографске површине крашких предјела. У њихове одредне факторе спадају фисурација кречњачке масе и нагиб иницијалне топографске површине. Основни облицису шкрапе, каменице, вртаче, увале и крашка поља.  Поред морфолошког, ови облици имају и хидрографско обиљажје тако да се јављају врела, понори и еставеле, а у зависности од присуства воде постоје сува, периодски плављена поља и језера.

 

Подземни карстни облици - спелеологија

Подземне карстне облике проучава посебна научна грана која се зове спелеологија. Ти облици настају растварањем кречњака (дисолуција), а затим накнадним излучивањем и таложењем калцијум бикарбоната (кисели калцијум карбонат), у облику калцитних конкреција (пећински накит) или у виду травертина и бигра (неутрални калцијум карбонат). У подземне крашке облике спадају јаме и пећине. Јаме су вертикални или приближно вертикални канали, неправилног облика који до различите дубине продиру у кречњачку масу. Пећине су претежно хоризонталне шупљине у красу, различитог облика и димензија. Ако је крашка шупљина-канал кратка и широко отворан са улазне стране, назива се поткапина или окапина.

Неколико чланова Закона о заштити природе односи се на спелеолошке објекте, и то у дијелу V "Очување геоморфолошке и геолошке разноврсности". Спелеолошки објекти због својих научних, естетских, образовних и културних природних вриједности уживају посебну заштиту и уписују се у Инвентар објеката геонасљеђа.

Члан 42. прописује да је у спелеолошким објектима и њиховој околини забрањено:

  • загађивати водотоке и изворе, упуштати, уносити и остављати отровне материје, чврсте отпатке и угинуле животиње или депоновати било коју врсту отпада на мјестима и на такав начин да могу бити унијети у спелеолошки објекат текућом водом или слободним кретањем;
  • уништавати, оштећивати или односити дијелове пећинског накита, пећинских седимената, фосилних остатака и артефаката;
  • уништавати или односити примјерке фауне и флоре и нарушавати њихове станишне услове;
  • изводити грађевинске радове који могу проузроковати значајне неповољне и трајне промјене геоморфолошких и хидролошких обиљежја.

Дефинисано је и поступање у случају открића на начин да се откриће спелеолошког објекта или његовог дијела пријављује Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Министар уз претходно прибављено мишљење Завода доноси рјешење којим утврђује мјере осигурања, заштите и управљања спелеолошким објектом или његовим дијелом.

Сва истраживања природе, укључујући и спелеолошке објекте, врше се на основу дозволе за истраживање природе за коју је надлежан Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

 

Највећи спелеолошки објекти у Републици Српској

Пет најдужих пећина:

НАЗИВ УКУПНА ДУЖИНА (m) ЛОКАЦИЈА
Пећина Говјештица 9870 Кањон ријеке Праче (Рогатица)
Пећина на извору Мокрањске Миљацке 7200 + (?) Кадино село (Пале)
Велика пећина 2800 Фатничко поље (Билећа)
Пећина Орловача 2500 Сумбуловац (Пале)
Пећина Ђатло 1970 + (?) Кобиља глава (Гацко)

Пет најдубљих јама:

НАЗИВ ДУБИНА (m) ЛОКАЦИЈА
Јама Викторија -305 планина Мањача (Бања Лука)
Јама Попадија -278 планина Бјеласница (Гацко)
Јама Ограђеница -230 планина Осмача (Бања Лука)
Понор Бездан -207 планина Озрен (Пале)
Јама на Грабу -206 Граб (Требиње)

 

Заштићени спелеолошки објекти у Републици Српској

Спелеолошки објекти могу да се штите у некој од категорија заштићених подручја, у складу са Законом о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14). Најчешће су заштићени у категорији "споменик природе", мада могу бити и у другим категоријама. Такође, могу да се налазе и у оквиру већих заштићених подручја, попут националних паркова и паркова природе. У Републици Српској под заштитом је 13 спелеолошких објеката, од тога 12 пећина и једна јама а сви су заштићени у категорији "споменик природе".  То су: пећина Љубачево, пећина Орловача, пећина Растуша, јама Ледана, Ваганска пећина, пећина Ђатло, Павлова пећина, Гирска пећина, Пећина под липом, пећина Ледењача, Велика пећина,  пећина Кук и пећина Мокрањска Миљацка. Бројни спелеолошки објекти заштићени су у оквиру осталих заштићених подручја. Такве су пећине Говјештица и Бања Стијена (ПП "Прача"), јама Звонуша (СП "Велика пећина"), пећина Мрачај (СП "Врела Сане"), јама Безданица (ПП "Тара"), јама Бравеник (ПП "Орјен") и други објекти.

 

Литература, извор података, web странице и адресар спелеолошких друштава

Раденко Лазаревић "Геоморфологија", ПМФ Бања Лука, Одсјек за географију; Београд, 2000.

Горан Дујаковић "Пећине и јаме Републике Српске", Завод за уџбенике и наставна средства Српско Сарајево, 2004.

e-priroda (модул Заштићена подручја у оквиру ИС заштите природе, на сваком поједначном подручју у дијелу Референце)

Спелеолошки савез Републике Српске, Соколска бр. 9, 73 300 Фоча; +387 66 797 395 fb

Спелеолошко друштвo "Понир" Бања Лука;ponir.bl@gmail.com

Центар за крш и спелеологију Сарајево

Спелеолошко друштво "Зелена брда" Требиње; zelenabrda@yahoo.com +387 65 498 412

Спелеолошко друштво "Ursus Spelaeus" Фоча; sdusrusspelaeus@yahoo.com; +387 66 797 395

Планинарско-спелеолошко "Вучја стопа" Фоча

Спелеолошко-еколошко друштво "Орловача" Пале

Планинарско-спортска организација "Вихра" Рудо (спелеолошки одсјек)

Планинарско друштво "Волујак" Гацко; pd.volujak.gacko@gmail.com