Данас је у просторијама Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у Бањалуци одржан радно-консултативни састанак, коме су испред домаћина присуствовали директорица Јасна Милешевић и начелник Одјељења за заштиту природе Драган Ковачевић, са начелником општине Фоча Миланом Вукадиновићем.

Главна тема састанка била је Студија за проглашење Парка природе “Тара” која је у завршној фази израде, по чијем завршетку ће бити предата надлежном Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију на поступак заштите, у складу са одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/14). Израђивач Студије је Завод.  Предложени Парк природе „Тараˮ обухвата гранични појас општине Фоча и Републике Српске према Црној Гори, чију основу чине долина ријеке Таре, плато у који је она усјечена те обронци планине Љубишња, са обухватом од око 14 450 хектара. Подручје би требало да буде проглашено заштићеним у циљу заштите и очувања јединствених и атрактивних морфолошких особености овог подручја, које чини ерозиони ријечни облик рељефа, представљен клисурастом, дубоко усјеченом долином ријеке Таре, која на великом дијелу има одлике кањона.

Осим природних богатстава разговарало се и о богатом културно-историјском насљеђу које Фоча баштини, а које, уз адекватну заштиту и промоцију, може обогатити туристичку понуду овог града.