Састанак руководства Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци на челу са деканицом проф. др Маријаном Каповић Соломун и начелника Одјељења за заштиту природног насљеђа Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Драганом Ковачевићем одржан је 15. априла 2021. године у просторијама овог факултета.

Том приликом, имајући у виду чињеницу да су ЈПШ „Шуме Републике Српске“ и њене организационе јединице међу најбројнијим управљачима заштићених подручја природе, договорена је сарадња у вези са обезбјеђивањем квалификованих кадрова, неопходних за управљање заштићеним подручјима.

На састанку је договорено и одржавање гостујућих предавања на теме које се изучавају на студијским програмима Шумарског факултета, те организовање заједничких промотивних активности и креирање садржаја у циљу промјене перцепције о шумама и шумарству као дјелатности.  Истакнута је досадашња врло успјешна сарадња.