У сриједу, 21. априла 2021. године, у Петровцу је одржан састанак представника Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“ и Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа са вршиоцем дужности директора Шумског газдинства „Оштрељ-Дринић“,  господином Сретком Станковићем. ШГ „Оштрељ-Дринић“ је Управљач заштићеног подручја Строги резерват природе „Прашума Лом“, једног од два строга резервата природе у Републици Српској. Тема састанка је сарадња надлежних институција на питањима унапређења сарадње у области управљања заштићеним подручјем и спровођењу управљачких, законом прописаних, докумената као и могућност успостављања мониторинга великих звијери.

Република Српска располаже великим шумским потенцијалом и шуме су једно од најзначајнијих и и највише распрострањених станишта, у оквиру којих егзистирају хиљаде биљних и животињских врста. ЈПШ „Шуме Републике Српске“ ће бити један од најважних актера у очувању природе и заштити вриједних подручја и ријетких и угрожених биолошких врста.