У просторијама Шумског газдинства „Горица“ из Шипова које послује у оквиру Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“, 27. октобра 2020. године одржан је састанак поводом серијске  номинације Строгог резервата природе „Прашума Јањ“ као природног добра на Листу свјетске баштине.

Наиме, ова прашума је прошле године стављена на Тентативну листу БиХ за номинацију у оквиру проширења међудржавног серијског добра „Исконске букове шуме Kарпата и других регија Европе“. Тентативна листа је попис оних подручја који се налазе на територији земаља чланица, за које се сматра да су релевантне за упис на Листу свјетске баштине УНЕСКО.

Прије самог састанка, експерти Међународне уније за заштиту природе (IUCN) Urlihe Aberg и Hans Kirchmeir, уз присуство локалног експерта проф. др Југослава Брујића, су обишли прашуму Јањ и увјерили се у њене вриједности које су описане у Номинационом фајлу. Овом састанку присуствовали су и представници ШГ „Горица“ које је управљач заштићеног подручја СРП „Прашума Јањ“, општине Шипово, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Ловачког удружења „Тетријеб“ из Шипова као и представници  невладиног сектора из Орнитолошког друштва „Наше птице“.

Сврха састанка била је укључивање свих заинтересованих страна у процес номинације, предочавање доказа о тачности уписаних података у Номинациони фајл те објашњење функционисања система заштите природе у Републици Српској. Ово је један од задњих састанака уочи предаје Номинационог фајла, а одлука Kомитета УНЕСКО за Свјетску баштину очекује се у јуну/јулу 2021.године. Уколико прашума Јањ испуни све захтјеве постављене од стране УНЕСКО-а,  биће уписана као прво природно добро у Републици Српској на Листу свјетске баштине.

Више информација о процесу номинације може се пронаћи на интернет страници СРП „Прашума Јањ“, која је у функцији од ове године.

https://prasumajanj.com/novosti/