У Кнежеву је данас одржан састанак поводом покретања иницијативе за заштиту кањона ријеке Цврцке од стране Планинарског друштва „Виленска врела“. Поред чланова овог друштва, састанку су присуствовали представници општине Кнежево, подручне јединице Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у Кнежеву, Шумског газдинства „Чемерница“ и Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

ПД „Виленска врела“ упутило је иницијативу за заштиту Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, у складу са одредбама члана 61. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 20/14). Завод ће, након консултација са надлежним министарствима, извршити теренски обилазак и утврдити који степен заштите, односно која категорија и који обухват би био одговарајући за заштиту овог подручја. У надлежности Завода је и израда Студије за заштиту.

Заштита кањона ријеке Цврцке планирана је и Просторним планом Републике Српске до 2025. године на територији општина Кнежево и Котор Варош.