Стручни тим Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа  разговарао је 11. јуна 2021. године са градоначелником Источног Сарајева Љубишом Ћосићем о иницијативи за проглашење Требевића парком природе, те о активностима које у вези са тим треба предузети.

На састанку је договорена динамика активности које предстоје у циљу провођења процедуре заштите а која се односе на мултидисиплинарна  истраживања подручаја за потребе израде Студије заштите. Градоначелник Љубиш Ћосић је обећао  да ће град Источно Сарајево, у оквиру својих надлежности, пружити сву потребну подршку у даљим активностима на овом пројекту, али и развоју Требевића уопште.

Договорено је, да се за потребна истраживања ангажују експерти а да Завод буде координатор цијелог пројекта. Према документу Измјене и допуне Просторног плана Републике Српске до 2025. године приједлог обухвата који ће бити и предмет неопходних истраживања обухвата планину Требевић и кањон Паљанске Миљацке.