У Требињу је у периоду од 30. новембра до 2. децембра 2021. године одржана завршна радионица Радне групе за израду Плана управљања популацијом мрког медвједа у Републици Српској. Радну групу чине представници надлежних институција Републике Српске, корисници ловишта и представници организација цивилног друштва. Република Српска добија први план управљања аутохтоном дивљом врстом, који ће бити урађен у складу са препорукама Бернске конвенције и стручним основама Иницијативе за велике звијери Европе (LCIE), која има статус специјалистичке групе у оквиру Комисије за очување врста (SSC) Међународне уније за заштиту природе (IUCN).

За потребе израде Плана управљања прикупљен је и дигитализован огроман број података о бројности медвједа, његовој распрострањености и статусу популације, затим о тренду популације и врсти причињених штета. Такође, дефинисана су и картирана подручја сталног и повременог присуства медвједа и процијењен је утицај постојеће и планиране инфраструктуре на станишта и кретање медвједа. На основу анализе тих података, биће дефинисане мјере очувања станишта и захвати у популацију, које ће корисници ловишта бити дужни слиједити приликом израде нових ловних основа и годишњих планова коришћења. Поред тога, биће предложена методологија за праћење стања популације мрког медвједа у будућем периоду, која подразумијева прописивање образаца за унос података, начин прикупљања и складиштења података, као и расподјелу одговорности и задужења корисника ловишта и надлежних институција.

Основа за постојање и квалитет прикупљених података огледа се у доброј организацији ловства у Републици Српској и ефикасној сарадњи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Ловачког савеза Републике Српске и корисника ловишта.

Израда Плана управљања популацијом мрког медвједа у Републици Српској реализује се у оквиру пројекта „Заштита мрког медвједа на подручју Динарида“, који имплементира Центар за животну средину уз финансијску подршку њемачке фондације за заштиту природе EURONATUR, док Радну групу за израду Плана управљања координише Министарствао пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.