Западни Балкан је подручје богатог биодиверзитета, укључујући многе угрожене, ријетке и ендемиче врсте и релативно велике и очуване екосистеме. Из природе добијамо храну и воду, енергију и лијекове, подршку у регулацији климатских екстрема и ублажавања ризика од катастрофа, као и друге бројне предности. Данас, више него икада, постоји потреба да се препозна значај очуване природе и да се она стави у средиште регионалне политике, нагласили су чланови Радне групе за биодиверзитет југоисточне Европе (BDTF SEE) током консултација о Зеленој агенди за западни Балкан, одржаних 20. маја 2020. године.

„Спремни смо да помогнемо развој Зелене агенде за западни Балкан, ангажујући Радну групу за биодиверзитет која је опремљена потребном техничком експертизом и искуством за овај задатак“, изјавила је Тања Мишчевић, замјеник генералног секретара Савјета за регионалну сарадњу, током отварања консултација са генералним директоратима Европске комисије задуженим за тај процес (DG NEAR и DG Еnvironment). Модератор консултација је Савјет за регионалну сарадњу (RCC). „Европски зелени споразум“ (European Green Deal) треба да буде усклађен са стварним стањем нашег региона и да буде допуна Стратегији југоисточне Европе 2030 и будућих регионалних економских интеграција“, закључила је Тања Мишчевић.

Стратегија ЕУ о биодиверзитету до 2030. године, као свеобухватни план заштите природе и заустављања деградације екосистема, објављен као дио Европског зеленог споразума, помоћи ће у обликовању Зелене агенде за Западни Балкан. Стратегија планира успостављање заштићених подручја за најмање 30% копна и мора у Европи, обнављање деградираних екосистема и „откључавање“ 20 милијарди еура годишње за биодиверзитет из различитих извора, укључујући ЕУ фондове, државна и приватна средства.

„Охрабрујуће је видјети амбициозне и мјерљиве циљеве очувања и обнове у новој Стратегији биодиверзитета Европске уније, као и то да постоји снажна посвећеност ЕУ у процесу израде Агенде. Чланови Међународне уније за очување природе (IUCN) и Радне групе за биодиверзитет (BDTF) спремни су да дају подршку и допринесу постављању приоритета, учествујући у расправама о мобилизацији ресурса “, нагласио је Борис Ерг, директор Регионалне канцеларије IUCN за источну Европу и централну Азију.

Радна група за биодиверзитет формирана је 2017. године и дјелује као техничко и савјетодавно тијело Регионалне радне групе за животну средину (RWG Env) Савјета за регионалну сарадњу. „Потенцијални правци нашег дјеловањаусмјерени су на ревитализацију екосистема и анализирање стања спровођења међународних обавеза када је у питању биодиверзитет“, нагласио је Дејан Радошевић, Предсједавајући радне групе за биодиверзитет југоисточне Европе. „Такође, важно је припремити заједнички став ЕУ и западног Балкана на 15. састанку Конференције странака (COP 15) Конвенције УН о биодиверзитету“, додао јe Радошевић.

Очекује се да ће Зелена агенда за Западни Балкан бити одобрена од стране надлежних ауторитета прије јесени 2020. Пандемија којом смо погођени јасно доказује зависност нашег благостања и средстава за живот од стања природе. Тражећи начине да оживимо нашу економију након принудне паузе изазване коронавирусом SARS-CoV-2, имамо прилику да поново сагледамо ову везу. Здрава природа и очуван биодиверзитет су од виталног значаја за економски опоравак нашег друштва.

Радна група за биодиверзитет југоисточне Европе (BDTF SEE) основана је 2017. године у оквиру Регионалне радне групе за животну средину (RWG Еnv) Савjета за регионалну сарадњу (RCC) ради савјетовања и информисања о аспектима биодиверзитета Стратегије за Југоисточну Европу 2020 и подстиче регионалну сарадњу у циљу извршавања међународних обавеза у области биодиверзитета, обухваћених циљевима одрживог развоја (Аgenda 2030), укључујући Аичи циљеве Конвенције о биодиверзитету (CBD) као и примјену директива ЕУ о биодиверзитету. Њени стални чланови номиновани су представници шест економија: Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Сјеверне Македоније, Црне Горе и Србије. Домаћин Секретаријата BDTF SEE је Регионална канцеларија IUCN за источну Европу и централну Азију (IUCN ECARO). Пројекaт Отворени регионални фонд за југоисточну Европу – Имплементација споразума о биодиверзитету (ОRF BDU),финансиран је од стране њемачкогФедералног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), а имплементира га Њемачко друштво за међународну сарадњу (GIZ GmbH), које пружа подршку Радној групи и Секретаријату. За више детаља посјетите страницу 

* Ово именовање не доводи у питање позиције о статусу и у складу је са UNSCR 1244/1999 и мишљењем ICJ о проглашењу независности Косова.