Радни састанак везан за припрему и израду Плана управљања Националним парком „Дрина“ одржан је 18. фебруара 2020. године у просторијама Јавне установе НП „Дрина“ у Скеланима, општина Сребреница. Састанку су, поред руководства Парка, присуствовали представници Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и Шумарског факултета у Београду.

Договорено је да стручни тим предвођен проф.др. Миланом Медаревићем са овог факултета конципира пројекти задатак на основу којег ће се, уз сарадњу и помоћ радника НП „Дрина“ израдити План управљања. Овај План је основни управљачки документ за свако заштићено подручје и обавеза његове израде дефинисана је чланом 77. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 20/14) као и актом о проглашењу заштићеног подручја – у овом случају Законом о Националном парку „Дрина“ („Службени гласник РС“ бр. 63/17). Национални парк „Дрина“ је трећи и најмлађи парк у Републици Српској који је проглашен 2017. године.