У организацији Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и Центра за животну средину одржан је први састанак пројектних партнера поводом пројекта „Подршка рестаурацији и конзервацији најстарије европске врсте дрвећа Панчићева оморика – (Picea omorika (Panč.) Purkinyne). Том приликом у Вишеграду, 4. марта 2022. године, окупили су се поред поменутих и представници пројектних партнера: ЈПШ „Шуме Републике Српске“, Шумарски факултет Бањалука, НП „Дрина“, НП „Тара“, удружења грађана: „Центар за животну средину“, „АрборМагна“, „Еко центар“ и Планинарски клуб „Тара“.

Како Панчићева оморика настањује разуђен простор са обје стране ријеке Дрине и налази се на подручју више административних јединица, сматрали смо за потребно да повежемо све управљаче локалитета које настањује оморика са циљем заједничког дјеловања и рада на очувању ове ендемске врсте дрвета. Пројекат подржан од швајцарске фондације „Франклинија“ је прилика да кроз активности на имплементацији пројектних задатака повежемо управљаче и створимо предуслове за дугорочно заједничко дјеловање са циљем очувања најстарије европске врсте дрвета. Битна ставка пројекта јесте имплементација три научне методе са дугорочним праћењем физичких карактеристика земљишта и ваздуха, које ће се користити у анализи стања и одређивања што конкретнијих мјера заштите.

На састанку су досадашња истраживања презентовали експерти на пројекту: проф. др Милан Матаруга, Ђорђије Милановић, те Ана Ћурић која је представила пројектни задатак, досадашњи рад на терену и планове за наредни период. Састанак су поред пројектних партнера испратили и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске.

Важно је поменути да је важан фокус дискусије био и осврт на прошлогодишње пожаре који су значајно деградирали стање виталних састојина и стабала Панчићеве оморике те се сматра да је важан сегмент очувања и рад на превенцији и унапрјеђењу постојеће одбране од пожара за које се оправдано претпоставља да су један од јасних показатеља промјена које се дешавају у клими те је потребно правовремено реаговати. У наредном периоду се настављају теренска истраживања и радови.

Домаћин овог састанка је било Шумско газдинство „Панос“ Вишеград, а састанак је одржан у непосредној близини станишта Панчићеве оморике, на локалитету ловачке куће „Каменица“ Вишеград.