051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2021.

Споменик природе „Пећина Мокрањска Миљацка” налази се у источном дијелу Републике Српске,  на територији општине Пале, у оквиру Града Источно Сарајево. Површина подручја подручја износи 190,4 хектара а заштићено је са циљем очувања репрезентативних геоморфолошких (спелеолошких), геолошких и хидрогеолошких обиљежја.

Пећински систем пећине на извору Мокрањске Миљацке је разгранат, подземни облик карстног рељефа, са укупном дужином канала од око 7 километара, које је стављају на друго мјесто од свих пећина у Републици Српској. Хидролошки је активна, а подземни водени ток истиче на улазу у пећину формирајући површински ток – Мокрањску Миљацку. Окосницу пећине чини Главни активни канал, а један од најзначајнијих огранака је Хладни канал. Највећа просторија у пећини је Велика дворана, дугачка око 30 а широка 15 метара. Пећински накит чине сталактити, сталагмити а посебно се истиче Канал камених језера, чији под је изграђен од неколико бигрених базена. На крају канала, изнад базена, истиче се атрактивна калцитна завјеса.

Пронађена су два палеонтолошка налаза, лобања пећинског медвједа (Ursus spelaeus) и лобања дабра (Castor fiber), а од пећинске фауне значајно је откриће нове врсте паука – пећинског паука косца (Nemanela lade).

У оквиру пећинског система и непосредном окружењу, налазе се бројни хидро(гео)лошки облици попут извора, понора, изворских пећина, понорских пећина.