051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Услови чувања, одржавања, коришћења културних добара и утврђивање мјера заштите за урбанистичкиплан града Бања Лука

Назив документа УСЛОВИ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА, КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И УТВРЂИВАЊЕ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА БАЊА ЛУКА
Врста документа
Валоризација
Радни тим мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Јелена Савић, дипл. инж. арх.
Сњежана Глигорић, дипл. етнолог-антрополог
Горан Панић, дипл. географ-демограф
Љубица Срдић, проф. археологије
Горан Калинић, дипл. археолог
Небојша Милићевић, дипл. комуниколог

На основу анализа постојећег стања утврђеног снимањем објеката на терену 2007. године и коришћења историјске грађе и фотодокументације, извршена је валоризација простора и свих вриједних објеката. Посебно су издвојени објекти  валоризовани у складу са Законом о спровођењу одлука Кoмисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (Службени гласник Републике Српске 9/2002) то јест културна добра проглашена националним споменицима Босне и Херцеговине, објекти који се налазе на привременој Листи Националних споменика БиХ и објекти за које је поднешена Петиција за проглашење националним спомеником БиХ. Утврђене су основне категорије објеката: објекти споменичке вриједности, објекти архитектонске  и објекти амбијенталне вриједности.

На основу валоризације дате су опште мјере заштите за утврђене категорије појединих простора и за појединачне објекте. За сваки појединачни објекат валоризован као културно добро Завод на основу Закона о културним добрима (Службени гласник Републике Српске 11/95) прописује мјере заштите и издаје сагласности на пројектну документацију.

Поред приказа методолошког приступа обради задатка, дат је просторно – градитељски развој, преглед објеката којих више нема те осврт на Бањалуку некада и сада. Документ садржи табеларни и картографски преглед културних добара.