051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Реконструкција цркве у Палачковцима

Назив пројекта РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРКВЕ У ПАЛАЧКОВЦИМА
Врста документа Изведбени пројекат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац Српска православна црква – Епархија бањалучка
Учесници у изради
Зоран Падежанин, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Година израде пројекта 1998.
Период реализације 1998 – 1999.

Дрвена црква посвећена Светом Петру и Павлу у Палачковцима подигнута је, или обновљена, 1843. године. Одлике архитектуре наводе на помисао да је храм само обновљен на мјесту раније богомоље. Има правоугаону основу без апсиде што је приближава сакралном градитељству од дрвета XVIII вијека. У цркви у Палачковцима налази се око седамдесетак икона из XIX вијека, међу којима је једна серија руских радова, један број српских икона настао у војвођанским радионицама и неколико руком исликаних литијских барјака.