051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат санације цркве Св.Георгија, Сопотница, Српско Горажде 1999.-2002.

Назив пројекта ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ЦРКВЕ СВ. ГЕОРГИЈА, СОПОТНИЦА, СРПСКО ГОРАЖДЕ
Архитектонска фаза Мр Милијана Окиљ дипл.инж.арх.
Период реализације пројекта 1 9 9 9 – 2 0 0 2.
Црква је настала у XV вијеку (1454. године). Припрата је дограђена у XVI вијеку, док је звоник додат крајем XIX вијека (1894). Црква је задужбина херцега Стјепана Вукчића Косаче. Почетком XVI вијека (1519-1526) овдје је основана најстарија штампарија на Балкану.
1992. године црква је запаљена и тешко оштећена.
Пројектом је предвиђено трајно рјешавање проблема стабилности и коришћења објекта, те су обухваћени радови на конструктивној санацији зидова и сводова, израда нове кровне конструкције и покрова, хора и иконостаса, замјена оштећених камених плоча.