051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат санације улазне куле тврђаве Кастел 1999

Назив пројекта ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ УЛАЗНЕ КУЛЕ ТВРЂАВЕ КАСТЕЛ
Врста документа Главни пројекат
Носилац израде CHwB (Cultural Heritage without Borders),

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске

Донатор СИДА  (Swedish International Development Cooperation Agency)
Архитектонска фаза Pol Anderers Stenson

Mр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант

Конструктивна фаза CHwB (Cultural Heritage without Borders),
Година израде пројекта 1999
Период реализације 1999

Улазна кула је саставни дио западног бедема и представља главни улаз у тврђаву. Циљ израде пројектне документације је проналажење трајног рјешења у смислу стабилности и намјене куле.

Изради пројекта санације предходило је снимање затеченог стања те конструктивна испитивања. Приликом поменутих радова уочена су значајна оштећења кровне конструкције, вертикалне пукотине те непостојање великог дијела кровног покривача. Истовремено, на основу испитивања на терену претпостављено је да су унутар куле постојале двије етаже те се санационим радовима предвидјела и реконструкција међуспратне конструкције. 1999. године изведени су радови који су обухватили конструктивну санацију обимних камених зидова, уградњу нове дрвене међуспратне конструкције, израду нове кровне конструкције са покровом од шиндре, рестаурацију фасада и уређење ентеријера.

Рестаурација конструктивних дијелова и екстеријера…