051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат реконструкције улазне капије у Старом Граду у Требињу

Назив пројекта
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛАЗНЕ КАПИЈЕ, СТАРИ ГРАД, ТРЕБИЊЕ
Врста документа
Главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац
Канцеларија Унеска у Сарајеву и Општина Требиње
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Сања Рунић, дипл. инж. арх, сарадник
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх, сарадник
Конструктивна фаза
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Година израде пројекта
2009.
Период реализације
2010.

Данашње обрисе тврђава је добила 1706. године. У периоду аустроугарске управе тврђава је изгубила одбрамбени значај који је имала за вријеме турске владавине.

Како је данас отвор у јужном бедему једини могући колски улаз, покренута је иницијатива  за реконструкцију бедема. Завод је на захтјев представника Унеско канцеларије у Сарајеву и Општине Требиње приступио изради пројектне документације.