051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат реконструкције брвнаре у Јаворанима

Назив пројекта
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БРВНАРЕ У ЈАВОРАНИМА
Врста документа
Главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац
Српска православна црква – Епархија бањалучка
Рад на терену
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Сњежана Глигорић, дипл. етнолог-антрополог
Невена Новаковић, дипл. инж. арх.
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Јелена Савић, дипл. инж. арх, сарадник
Конструктивна фаза
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Година израде пројекта
2003.
Период реализације
2003/2004

У засеоку Горња Ријека, 25 km југоисточно од Бања Луке, налази се црква брвнара посвећена Светом Николи. Саграђена је у првој половини XVIII вијека (у неким изворима се, као година градње, помиње 1856. година) и припада старијем типу. Цркве које припадају овом типу одликују се скромнијом величином и правоугаоном основом без олтарске апсиде. Према народном предању црква се налазила на локалитету Грабеж, на Цвишића брду, али је преко ноћи “прешла” на данашњи локалитет, Јаворанско брдо. На лучном надвратнику цркве урезан је натпис о поправци, вјероватно покривању храма, 1824. године. Нова, каменом зидана, црква подигнута је 1939. године у непосредној близини што је убрзало пропадање цркве брвнаре.

Обнова храма почела је 2003. године. Након снимања постојећег стања, остаци храма су демонтирани. У првој фази урађен је темељ храма. Приликом реконструкције сви аутентични дијелови враћени су на мјесто. Недостајући дијелови конструкције замијењени су новим, урађеним старим технологијама. У завршној фази урађен је ентеријер и околно уређење.