051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат обнове цркве у Маринима, Оштра Лука

Назив пројекта
Пројекат обнове цркве у Маринима, Оштра Лука
Врста документа Главни пројекат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС
Наручилац пројекта Бихаћко-петровачка епархија
Учесници у изради Одговорни пројектант:

Мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.

Сарадници:

Сања Рунић, дипл. инж. арх.

Радана Турјачанин, дипл. инж. арх.

Конструктивна фаза:

Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.

Година израде 2010.
Период реализације 2010-2011.

Црква Рођења Пресвете Богородице налази се у селу Марини, Општина Оштра Лука. Село Марини лоцирано је у сјеверозападном дијелу Општине Оштра Лука близу Приједора и Новог града.

Претпоставља се да је црква изграђена у ХIХ вијеку, али нема поузданих података о времену настанка. Црква је једнобродна са петостраном апсидом на истоку и четвороугаоним звоником на западном прочељу који је виши од равни крова. Кров цркве је покривен цријепом док је звоник покривен поцинчаним лимом. Црква је грађена у бондрук систему, конструктивни елементи су од дрвета, док је фасада малтеирсана кречним малтером.

Објекат је у лошем стању, у великој мјери је девастиран због различитих спољних утицаја, тако да су неопходни конзерваторско-рестаураторски радови