051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат музејске поставке – школа манастира Гомионица

Назив пројекта
МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА У ШКОЛИ МАНАСТИРА ГОМИОНИЦА
Врста документа
Главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно- историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац
Српска православна црква – Епархија бањалучка
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Бојана Бабић, дипл. инж. арх, сарадник
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх, сарадник
Година израде пројекта
2011.
Период реализације

Манастир Гомионица налази се у селу Кмећани, 42 km западно од Бањалуке уз горњи ток истоимене рјечице. Комплекс манастира чине црква посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, стари и нови конак, реконструисана зграда првобитне школе, манастирска чесма, сеоско гробље те зидана ограда.

Манастирска школа изграђена је 1882. године, а од 1887. године похађао ју је Петар Кочић. За вријеме њемачког бомбардовања у Другом свјетском рату је оштећена, а потпуно је срушена 1946. године.

Након реконструкције првобитне школе манастира Гомионица током 2010. и 2011. године, наметнула се потреба привођења новопројектованог простора пригодној намјени. Приземље некадашње школе организовано је као трпезарија – простор за посјетиоце, а спрат је предвиђен за организовање сталне музејске поставке. Пратећи канцеларијски простори су пројектом предвиђени у приземљу и на спрату. Након увида у постојећу збирку експоната манастира Гомионица и процјене потребних изложбених површина, приступило се изради пројекта за организацију музејске поставке. Пројектом је дефинисан изглед музејског мобилијара и његова просторна организација.

У ризници манастира чувају се вриједне иконе, рукописне и штампане књиге и предмети умјетничког занатства. Међу њима најзначајнија је икона Богородице Одигитрије, на златној позадини са краја XV или почетка XVI вијека, царске двери, иконописачко и дрворезбарско остварење раног XVIII вијека, четири низа апостолских и пророчких допојасних фигура. Најстарији предмет умјетничког занаства у Гомионичкој збирци је дрворезбарени крст из XVII вијека са рељефним представама дванаест великих празника.

Реализацијом пројекта манастирска ризница биће представљена на савремен начин и доступна већем броју посјетилаца.