051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат конструктивне санације и рестаурације сводова и зидова и рестаурација фасада Саборне цркве у Сарајеву

Назив пројекта ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКТИВНЕ САНАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ СВОДОВА И ЗИДОВА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДА САБОРНЕ ЦРКВЕ У САРАЈЕВУ
Врста документа Главни пројекат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац Српска православна црква – Митрополија дабробосанска
Инвеститор Српска православна црквена општина у Сарајеву – Саборна црква
Рад на терену
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Јелена Савић, дипл. инж. арх.
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Игор Милаковић, дипл. инж. грађ.
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Јелена Савић, дипл. инж. арх.
Конструктивна фаза
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ, одговорни пројектант
Игор Милаковић, дипл. инж. арх, сарадник
Година израде пројекта 2008.
Период реализације 2008 – у току

Саборна црква у Сарајеву, посвећена Пресветој Богородици, је у вријеме настанка била један од највећих православних храмова Балкана. Цркву је, са својом тајфом, од 1863. до 1868. године градио мајстор Андреја Дамјанов који је посједовао огромно искуство стечено у изградњи цркава широм Балканског полуострва.

Саборна црква у Сарајеву је у основи тробродна базилика комбинована са уписаним крстом и има пет купола. Засведена је полуобличастим сводовима. Пред улазом је саграђен позлаћени звоник у барокном стилу.

На конструкцији су током истраживачких радова евидентирана различита дугогодишња оштећења манифестована у виду процуривања крова, прслина и пукотина на зидовима и сводовима. На објекту су током година вршени одређени захвати који су се углавном базирали на фасадерским и кровопокривачким радовима. До 2008. године интервенције вршене на објекту нису биле усмјерене на санацију конструктивних елемената. Пројектна документација урађена је на основу детаљних снимања и визуелног праћења оштећења уз анализу могућих начина санирања.

Реализација пројекта одвија се у пројектом дефинисаним фазама уз надзор и сталне контроле конструкције.

Јула 2006. године црква у Сарајеву је проглашена националним спомеником Босне и Херцеговине под називом Историјска грађевина – Саборна црква (црква Пресвете Богородице) са покретним насљеђем у Сарајеву.