051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат конструктивне санације и рестаурације брвнаре у Товиловићима

Назив пројекта ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКТИВНЕ САНАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ БРВНАРЕ У ТОВИЛОВИЋИМА
Врста пројекта Главни пројекат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац Српска православна црква – Епархија бањалучка
Рад на терену
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Јелена Савић, дипл. инж. арх.
Невена Новаковић, дипл. инж. арх.
Сњежана Глигорић, дипл. етнолог антрополог.
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Година израде пројекта 2006.
Период реализације 2006 – 2007.

О постанку цркве у Товиловићима, Крупа на Врбасу, нема писаних података. Записано је да је свештеник Богдан Вранешевић говорио да је црква саграђена 1735. године. Према истом извору, цркву је освештао црногорски владика Јанићије 1752. године. Народоно предање говори о чудесном премјештању цркве са локалитета Спасовине на данашњи локалитет.

Црква брвнара у Товиловићима има тространу апсиду за разлику од осталих цркава овог типа у XVIII вијеку. Припада прелазном типу. Нека тумачења говоре о обнови старог храма почетком XIX вијека када је и саграђена поменута апсида. Седамдесетих година прошлог вијека храм је покривен лимом што је успорило даље пропадање.

Интервенције предвиђене пројектом обухватиле су санацију каменог подзида, демонтажу и уклањање дотрајалих дијелова и лименог покрова, поновну монтажу нових елемената израђених по угледу на аутентичне и постављање кровног покривача од ручно цијепане шиндре. У ентеријеру храма реконструисана је преграда између припрате и наоса.

Црква у Товиловићима је уврштена на Листу петиција за проглашење добара националним споменицима Босне и Херцеговине под називом Црква брвнара – Крупа на Врбасу.