051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Пројекат за изградњу тријема цркве манастира Моштанице

Назив пројекта ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРИЈЕМА ЦРКВЕ МАНАСТИРА МОШТАНИЦЕ
Врста пројекта Идејни пројекат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац Српска православна црква – Епархија бањалучка
Рад на терену
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх.
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх, сарадник
Година израде пројекта 2009.
Период реализације 2010.