051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Постизање очувања биолошке разноликости кроз успостављање и ефикасно управљање заштићеним подручјима и изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини

Назив пројекта Постизање очувања биолошке разноликости кроз успостављање и ефикасно управљање заштићеним подручјима и изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини
Период имплементације 2017.-2019. године (продужено до 2020.)
Носилац пројекта Канцеларија Програма Уједињених нација за животну средину у БиХ (UNEP)
Извршни партнери Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и Федерално министарство околиша и туризма
Кључни актери у припреми и спровођењу пројекта Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Министарство вањске трговине и економских односа БиХ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Федерално министарство просторног уређења, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, те Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ.
Циљ пројекта                     Проширење мреже заштићених подручја у БиХ, унапређење ефикасности управљања заштићеним подручјима, те повећање капацитета као алата за очување биолошке разноврсности и заштиту угрожених врста и станишта