051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Љубачево“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Љубачево“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2008.

Пећина Љубачево налази се у селу Љубачево, на територији општине Бања Лука. Од центра града удаљена је 14 километара. Пећина је откривена у јужном дијелу каменолома током минирања и дио је већег подземног система који је трајно уништен због радова.  Дужина пећине је 338 метара, док је са сјеверним каналом, до отварања каменолома представљала  велики подземни објекат дужине преко 700 метара.

Пећину сачињава неколико дворана повезаних каналима који су развијени у једном хоризонту. То су Улазни канал, Висока дворана, Слијепи канал, Дворана сталагмита, Калцитна дворана (сјеверозападни и југоисточни крак), Колапс и Дворана Посљедњи хоризонт. Током спелеолошких истраживања 2004.-2006. године пронађени су изузетно ријетки облици ексцентричног накита (хеликтити) по чему је јединствен подземни објекат у РС и БиХ.   Заступљени су и остали облици пећинског накита: велики саливи, сталагмити, сталактити, пећински стубови и бигрене каде.