051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Јама Ледана“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Јама Ледана“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2012.

Подземни облик карстног рељефа са вертикалним улазом и великим хоризонталним подземним галеријама. Типичан спелеолошки објекат у својој групи испуњен са атрактивним леденим наслагама које сачињавају ледени сталагмити, повијени сталактити и саливи. Ниједан до сада откривени спелеолошки објекат у Републици Српској нема тако велике, масивне и атрактивне ледене наслаге које истовремено чувају у профилу записе смјене микроклиматских прилика.