051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Жута буква“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Жута буква“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита стабла
Година израде 2011.

Стабло жуте букве налази се код Котор Вароша. Овај ријетки и угрожени варијетет букве латинског назива Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić разликује се од типичне букве по боји листова и гранчица. Листови су жути и сјајни, а гранчице су црвенкасте боје. Старост стабла је процијењена на од 250 до 300 година, обим износи око 4,5 метара, а висина 15 метара. Жута буква јединствена је у Европи, а некада је постојала још само на Власини, у југоисточној Србији.