051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Мишарица“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Мишарица“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2011.

Пећина Мишарица састоји се од једног канала којим повремено протиче водени ток градећи језерце при крају канала.

Пећина је посебно значајна по великом богатству троглофилске фауне – станиште је највеће колоније слијепих мишева у Републици Српској. Током истраживања у 2009. години издвојено је неколико заштићених врста: велики мишоухи вечерњак (Myotis myotis), дугокрили љиљак (Miniopterus schreibersi), јужни потковичар (Rhinolophus euryale), мали потковичар (Rhinolophus hipposideros) и велики потковичар (Rhinolophus ferrumequinum). Зими се овдје проналазе само појединачни примјерци двије врсте (Rhinolophus ferrumequinum и Rhinolophus hipposideros), док се у љетњем периоду формирају импозантне породиљске колоније, једна мјешовита (Myotis myotis и Miniopterus schreibersi) и једна колонија јужног потковичара (Rhinolophus euryale).

Пећина Мишарица је значајна и као археолошки локалитет. Сондажним ископавањем пронађене су двије бронзане сјекире, венецијански бронзани новчићи, фрагменти керамичких посуда и кресиво за пушку кремењачу.