051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Растуша“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Растуша“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2011.

Подземни хоризонтални облик карстног рељефа. Разграната, готово потпуно равна пећина с атрактивним пећинским накитом: саливима, пећинским хијероглифима, сталактитима и би­грненим кадама. Пећина је посебно значајна по резулататима археолошких и палеонто­ло­ш­ких истраживања. Растуша је станиште двије врсте слијепих мишева: Rhinolophus ferru­mequinum, Rhinolophus euryale.