051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Стари јасен“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Стари јасен“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита стабла
Година израде 2011.

Пољски јасен (Fraxinus angustifolia) у Прњавору са старошћу од преко 300 година је једно од најстаријих стабала у Републици Српској.  Обим стабла износи 560 cm, пречник 178 cm, висина 23 m, ширина крошње по дужој оси 33 m, а по краћој оси 27 m.